?

Log in

No account? Create an account
 

Tracklist for Eiko's new album "Hikari Nadeshiko" - IVE SOUND

About Tracklist for Eiko's new album "Hikari Nadeshiko"

Previous Entry Tracklist for Eiko's new album "Hikari Nadeshiko" Mar. 16th, 2008 @ 01:56 pm Next Entry
1. Introduction
2. Hikari Nadeshiko
3. ATLANTE
4. Kanransha
5. scheherazade
6. Naraku no Hana
7. Aoi Kajitsu
8. FLOW
9. Asunaro no Ki
10. Juushi no Tsuki
11. Haru Michiru
12. Ai no Uta

Releases on April 2.
コメントの送信
From:(Anonymous)
Date:March 18th, 2008 05:21 pm (UTC)
(Link)
thx for info xD
(コメントの送信)
Top of Page Powered by LiveJournal.com